Nasze Wartości

NASZE WARTOŚCI

  • Edukacja –  chcemy zapewnić naszym uczniom wysoką jakość kształcenia  a także budować ich motywację do samodzielnego zdobywania wiedzy oraz samodzielnego myślenia.
  • Uczciwość – chcemy wychowywać ludzi z zasadami, posiadających określony systemem wartości oraz silny kręgosłup moralny.
  • Wizja – chcemy, aby nasi uczniowie stawiali sobie i śmiało podejmowali wyzwania, a w dorosłym życiu byli liderami.
  • Jakość– chcemy, aby nasi uczniowie przestrzegali wysokich standardów jakości we wszystkich wymiarach życia,  a wszelkie podejmowane zadania wykonywali najlepiej jak potrafią.
  • Podmiotowe traktowanie każdego ucznia.
  • Rzetelność, odpowiedzialność i samodzielność – uczymy młodzież brania odpowiedzialności za własne decyzje oraz powierzone zadania, zachęcamy do samodzielnego zdobywania wiedzy, myślenia i wyciągania wniosków.
  • Współpraca i praca zespołowa.
  • Przedsiębiorczość I komunikatywność – naszym celem jest kształcenie młodych ludzi posiadających dobre umiejętności interpersonalne I komunikacyjne, którzy bez kompleksów odnajdą się na globalnym rynku.
  • Otwartość i szacunek- uczymy otwartości, pozytywnego nastawienia do życia i nowych wyzwań, okazujemy szacunek naszym uczniom, a tym samym uczymy ich szacunku dla innych ludzi a także poszanowania środowiska naturalnego i świata wokół nas.