NAUCZYCIELE

Dyrekcja

Jacek Weigl

Dyrektor Szkoły

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Warszawskim, ukończył również kurs zarządzania oświatą. Jego pasją i życiową misją jest promowanie edukacji chrześcijańskiej, a tym samym kształtowanie młodego pokolenia w duchu wartości takich jak odpowiedzialność, uczciwość i szacunek.

W 2003 roku założył Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja, zaś w 2004 roku Chrześcijańską Szkołę Samuel – i do 2014 roku pełnił funkcję jej dyrektora. Jest założycielem Fundacji „Edukacja z Wartościami”. Jako prezes Fundacji prowadzi Centrum Edukacji DANIEL na Ursynowie (ul. Nowoursynowska 154A); organizuje konferencje oświatowe i spotkania gromadzące „ludzi z wartościami”. Z jego inicjatywy powstało dotąd w Polsce 27 placówek edukacyjnych.

Więcej

Jest pełnym pasji i ambicji działaczem ursynowskim. Jako założyciel Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Odpowiedzialni” zachęca do odpowiedzialnych postaw w życiu codziennym. Stowarzyszenie prowadzi Klub 29 dla dzieci i młodzieży oraz realizuje projekty sezonowe, takie jak pikniki i spotkania świąteczne.
Wraz z żoną Anią wychowuje trzech synów i dwie córki.

Więcej informacji na stronie: www.daniel.edu.pl www.jacekweigl.pl

Katarzyna Krauze

Wicedyrektor Szkoły

Absolwentka studiów magisterskich ze specjalnością Biologia Molekularna na Uniwersytecie Warszawskim. W ramach studiów ukończyła także kurs chemii, fizyki i matematyki, co dało jej podstawy do nauczania przedmiotów przyrodniczych w szerokim zakresie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Fizyki z Astronomią. Obecnie kończy studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą. Jest również współautorką trzech publikacji naukowych.
W latach 2008-2015 pracowała w Chrześcijańskim Gimnazjum Samuel w Warszawie gdzie uczyła przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia i fizyka) oraz była wychowawcą kolejnych klas. Wypracowała swój własny sposób na połączenie nauczanych przedmiotów w jedną całość. Zależy jej na tym, aby uczniowie zrozumieli, że nie są to oderwane od siebie dziedziny wiedzy, ale wzajemnie się uzupełniające fragmenty większej całości. Obecnie jest w trakcie awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Więcej

Wiem, że takie przedmioty jak fizyka czy chemia mogą się wydawać trudne i niezrozumiałe dlatego w trakcie edukacji wykorzystuję doświadczenie jako formę przedstawienia problemu. Od lat moi uczniowie uczestniczą w takich wydarzeniach jak Festiwal Nauki czy Piknik Naukowy gdzie mogą zobaczyć to, czego w szkole nie da się pokazać, gdzie sami mogą poczuć się jak naukowcy. Również różne projekty naukowe takie jak MiniLaby w Warszawskich Gimnazjach pozwalają uczniom „pobawić” się trochę nauką. Czasami w ten sposób uczeń ze zdziwieniem przekonuje się, że to jest ciekawe.
Gimnazjum to trudny czas zarówno dla dziecka, jak i nauczycieli oraz rodziców, więc w swojej pracy wychowawczej stawiam na szczerość i autentyczność. Prowadzę z uczniami dialog na interesujące ich tematy. Pokazuję im różne drogi, które mogą obrać, ale to oni będą je wybierać i ponosić konsekwencje tych wyborów. Staram się więc uczyć ich odpowiedzialności za swoje decyzje i ponoszenia konsekwencji dokonywanych wyborów. Pokazuję jak ważne są prawdomówność, uczciwość, pracowitość, i że droga na skróty prowadzi donikąd. Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i matką trójki dzieci, z których dwoje jest już nastolatkami, więc znam nastolatków również od strony ‚domowej’.

Nauczyciele

Anna Weigl

GEOGRAFIA

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia w zakresie przyrody w SGGW.
Posiada ponad 10-letnie doświadczenie pedagogiczne i pasję do pracy z młodzieżą. Jest w trakcie awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
Realizowała programy Comenius w zakresie międzynarodowej wymiany gimnazjalistów ze szkołą w Sztokholmie. Potrafi skutecznie zachęcać uczniów do nauki, nawiązać z nimi doskonały kontakt i cieszy się ich autentyczną sympatią.

LIDKA BIAŁECKA

MATEMATYKA I INFORMATYKA

Absolwentka matematyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada kilkuletnie doświadczenie w pracy nauczyciela matematyki i informatyki w gimnazjum i szkole podstawowej.
Ważne jest dla mnie, aby uczniowie pracowali systematycznie i robili postępy, każdy na miarę swoich możliwości. Staram się też zachęcać ich do nauki proponując gry i zabawy matematyczne. Na zajęciach informatycznych pokazuję jak ciekawe jest programowanie. Przygotowuję uczniów do udziału w konkursach matematycznych i informatycznych. Chętnie prowadzę też zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na opanowanie podstawowych umiejętności. W równym stopniu cieszą mnie sukcesy tych pierwszych, jak i postępy drugich.

Marek Miłuński

HISTORIA, WOS

Absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Interesuje się szczególnie historią kościoła i historią gospodarczą (m.in. publikacja na temat administracji latyfundiów magnackich w XVII wieku). Zaangażowany w działalność społeczną. Uczestniczy w Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego oraz dwa lata z rzędu był członkiem Zespołu do spraw budżetu partycypacyjnego dla Dzielnicy Ursynów.

Ewa Wasilewska

JĘZYK POLSKI

Absolwentka Filologii Polskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, doktorantka polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
Debiutuje jako nauczyciel języka polskiego.
W pracy z uczniami opiera się na wieloletnim doświadczeniu wychowawcy oraz koordynatora grup dziecięcych i młodzieżowych w Przymierzu Rodzin.
W wolnym czasie śpiewa w chórach i scholach, chodzi po górach i czyta książki.