O Nas

O GIMNAZJUM JĘZYKOWYM

Nasza szkoła powstała jako efekt współpracy między Fundacją „Edukacja z Wartościami” (wcześniej Stowarzyszenie Edukacyjne Integracja), która prowadzi w Warszawie Centrum Edukacji DANIEL (żłobek, przedszkole, szkoła, edukacja domowa, akademia zgodnie z pedagogiką M. Montessori) oraz Towarzystwem Edukacyjnym Sokrates, prowadzącym dwie renomowane szkoły językowe na Natolinie i Kabatach.

Projekt stworzenia gimnazjum językowego, kładącego nacisk na dwujęzyczność, współpracę międzynarodową oraz rozwijanie niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności, a zarazem dbającego o kształtowanie odpowiedzialnych postaw, zmaterializował się dzięki poparciu warszawskich środowisk chrześcijańskich. Mimo to nie jesteśmy szkołą wyznaniową, a jednym z naszych programowych założeń jest otwartość na różne światopoglądy.

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom wszechstronnej edukacji na wysokim poziomie, ze szczególnym naciskiem na rozwijanie znajomości języka angielskiego, wyposażenie młodych ludzi w praktyczne i niezbędne w życiu umiejętności – takie jak kreatywność, otwartość, samodzielność, przedsiębiorczość, podejmowanie wyzwań – a także kształtowanie ich charakteru oraz wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie.

FUNDACJA EDUKACJA Z WARTOŚCIAMI

LOGO_Fundacja_pion_transparent_full

Fundacja „Edukacja z Wartościami” promuje i upowszechnia wartości w edukacji każdego szczebla. Fundacja powstała z zainspirowania Stowarzyszenia Edukacyjnego Integracja, w ramach którego Jacek Weigl wspierał założenie ponad 20 placówek edukacyjnych w całej Polsce (głównie przedszkola i szkoły).

Fundacja wspiera projekty z wartościami – takie jak „Akademia Gospel dla Dzieci”, projekt raperów „Nie Zmarnuj Swojego Życia”; integruje ludzi z wartościami podczas szkoleń i konferencji. Przede wszystkim zaś wspiera tworzenie placówek edukacyjnych w Polsce, w których wysoki poziom nauczania idzie w parze z kształtowaniem charakteru dzieci.

Celem Fundacji jest wychowywanie pełnego pasji, odpowiedzialnego młodego pokolenia, które będzie pozytywnie oddziaływało na społeczeństwo i budowało lepszą przyszłość naszego kraju. Ten cel realizowany jest poprzez m.in tworzenie placówek edukacyjnych oferujących kształcenie oparte na chrześcijańskich wartościach, wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci oraz kształcenie nauczycieli i pracowników systemu oświaty.

Fundacja „Edukacja z Wartościami” prowadzi Centrum Edukacji DANIEL na granicy dwóch warszawskich dzielnic – Ursynowa i Wilanowa.
Znajduje się tu: żłobek, przedszkole oraz szkoła podstawowa w edukacji M. Montessori. Pełna pasji i wykwalifikowana kadra pomaga dzieciom rozwijać ich samodzielność i talenty.

Więcej informacji o Fundacji: www.ezw.edu.pl oraz na stronie Centrum Edukacji DANIEL www.daniel.edu.pl

DLACZEGO WARTO?

1

Dwujęzyczność i niezbędne umiejętności

Priorytetami naszego gimnazjum są: dwujęzyczność, współpraca międzynarodowa oraz rozwijanie niezbędnych w dzisiejszym świecie umiejętności.

2

Nasz cel

Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie uczniom wszechstronnej edukacji na wysokim poziomie.

3

Rozwój i wartości

Rozwijamy u naszych uczniów takie cechy jak kreatywność, otwartość, samodzielność i przedsiębiorczość, a także wychowujemy ich w oparciu o uniwersalne wartości chrześcijańskie.

4

Wyzwania i logiczne myślenie

Nasi uczniowie są zachęcani do podejmowania wyzwań, logicznego myślenia, zaangażowania w proces zdobywania wiedzy oraz samodzielnego szukania rozwiązań i odpowiedzi, raczej niż tylko nauki o charakterze typowo odtwórczym i pamięciowym, która nie przekłada się na trwałe rezultaty.

5

Wymiana międzynarodowa

Współpracujemy z renomowanymi chrześcijańskimi szkołami w Szwecji i Wielkiej Brytanii. Nasi gimnazjaliści będą uczestniczyć w międzynarodowych projektach wymiany uczniowskiej.

REKRUTACJA DO KLASY VII NA ROK 2017/2018