Oferta

CO OFERUJEMY I CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Rozszerzony program nauczania języka angielskiego (8 godzin tygodniowo) z naciskiem na rozwijanie praktycznych umiejętnosci komunikacyjnych oraz przygotowanie do konkursu kuratoryjnego z języka angielskiego. Zakładamy, że przed ukończeniem gimnazjum wszyscy uczniowie zdobędą certyfikat Cambridge First.
  • Rozszerzony program nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych
  • Sprawdzeni nauczyciele – zatrudniamy pedagogów o wysokich kwalifikacjach, z pasją do nauczania, którzy są otwarci na potrzeby młodzieży, angażują się w proces edukacyjny i wychowawczy oraz dbają o rozwój każdego ucznia.
  • Wysoki poziom nauczania oraz nacisk na kształtowanie charakteru
  • Podmiotowe traktowanie każdego ucznia
  • Małe klasy, umożliwiające indywidualizację procesu nauczania
  • Tutoring – metoda edukacji zindywidualizowanej, opartej na bezpośrednich spotkaniach ucznia z tutorem/nauczycielem, który wytycza kierunki rozwoju. Tutoring powstał w Wielkiej Brytanii i praktykowany jest na wyższych uczelniach (Oxford i Cambridge), by planować i wspierać indywidualny rozwój studentów. Tutoring umożliwia uczniom lepsze poznanie samych siebie, rozpoznanie swoich talentów i mocnych stron oraz ich rozwijanie. Uczy także samodzielności i odpowiedzialności.
  • Wymiana międzynarodowa z partnerskimi szkołami w Wielkiej Brytanii i w Szwecji
  • Rozwijanie przedsiębiorczości –spotkania z przedsiębiorcami i przedstawicielami świata biznesu
  • Przyjazna atmosfera, sprzyjająca intelektualnemu, społecznemu i emocjonalnemu rozwojowi naszych uczniów