Program szkoły

PROGRAM SZKOŁY

Założeniem programowym naszej szkoły jest zapewnienie uczniom wykształcenia na wysokim poziomie, z uwzględnieniem biegłego opanowania języka angielskiego, oraz budowanie u nich świadomości przydatności solidnej i wszechstronnej edukacji jako ważnego czynnika życiowego sukcesu. Program wychowawczy szkoły kładzie ponadto silny nacisk na kształtowanie postaw młodzieży w kluczowym dla rozwoju ich charakteru i osobowości okresie.

Rozwijamy u uczniów takie cechy jak pracowitość i sumienność, odpowiedzialność, szacunek oraz otwartość na innych ludzi, innowacyjność i kreatywność, ciekawość świata, przedsiębiorczość, umiejętność rozwiązywania problemów a także kulturę osobistą. Nasi uczniowie są zachęcani do podejmowania wyzwań, logicznego myślenia, zaangażowania w proces zdobywania wiedzy oraz samodzielnego szukania rozwiązań i odpowiedzi, raczej niż tylko nauki o charakterze typowo odtwórczym i pamięciowym, która nie przekłada się na trwałe rezultaty.

Aby osiągnąć te cele stosujemy różnorodne formy pracy – m.in. pracę zespołową a także prezentacje oraz projekty wymagające samodzielnych poszukiwań, niesztampowych rozwiązań i i dociekliwości, wspierające autentyczne zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz stymulujące do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Kładziemy również nacisk na współpracę uczniów, nauczycieli i rodziców, a zarazem oczekujemy wzajemnego szacunku oraz zaufania do naszych metod pracy, gdyż są one podstawowym warunkiem sukcesu w procesie wychowawczym i edukacyjnym oraz ułatwiają stworzenie przyjaznego uczniom środowiska, w którym możliwa jest realizacja idei szkoły.

PROGRAM NAUCZANIA

 • Język polski
 • Język angielski
 • Matematyka
 • Język niemiecki
 • Biologia
 • Chemia
 • WOS
 • Fizyka
 • Geografia
 • Historia
 • Muzyka
 • Zajęcia techniczne
 • Informatyka
 • Wychowanie fizyczne

OPIS PRZEDMIOTÓW

JĘZYK POLSKI

Język polski

JĘZYK ANGIELSKI

Język angielski

Szkoła oferuje intensywny program nauczania języka angielskiego, umożliwiający uczniom osiągnięcie wysokiego stopnia biegłości językowej.

W klasie pierwszej będziemy kłaść nacisk na intensywną naukę języka ogólnego, a program nauczania będzie obejmował rozwijanie wszystkich sprawności językowych, poszerzanie znajomości słownictwa i struktur gramatycznych oraz poprawną fonetykę.

Celem intensywnej nauki języka ogólnego w klasie pierwszej jest wyposażenie uczniów w umiejętności, które umożliwią im uczestnictwo w zajęciach przedmiotowych prowadzonych w języku angielskim w klasie drugiej i trzeciej (m.in. wprowadzenia do literatury angielskiej, wiedzy o krajach obszaru anglojęzycznego, historii Wielkiej Brytanii i USA, science ).

Jednym z naszych założeń jest wyposażenie naszych uczniów w umiejętności językowe, które umożliwią im w przyszłości ewentualne studia w  języku angielskim lub przygotują do nauki w liceach oferujących program matury międzynarodowej (IB).

Zakładamy, że przed ukończeniem gimnazjum wszyscy uczniowie osiągną poziom B2 (średnio zaawansowany wyższy) i zdobędą certyfikat Cambridge First. Zajęcia językowe będą prowadzone przez nauczycieli szkoły językowej Sokrates – polskich i native speakers.

MATEMATYKA

Matematyka

JĘZYK NIEMIECKI

Język niemiecki

Drugim językiem obcym oferowanym przez szkołę jest język niemiecki, nauczany od podstaw w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo

Program nauczania będzie obejmował rozwijanie wszystkich sprawności językowych ze szczególnym naciskiem na komunikację I praktyczne umiejętności.

Zakładamy, że przed ukończeniem gimnazjum wszyscy uczniowie osiągną poziom A2+ (średnio zaawansowany niższy). Zajęcia językowe będą prowadzone przez nauczycieli szkoły językowej Sokrates.

BIOLOGIA

Biologia

CHEMIA

Chemia

WOS

WOS

FIZYKA

Fizyka

GEOGRAFIA

Geografia

HISTORIA

HISTORIA

MUZYKA

Muzyka

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Zajęcia techniczne

INFORMATYKA

Informatyka

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Wychowanie fizyczne

Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są we współpracy z klubem TI Fitness, którego siedziba znajduje się w KEN Centre – tuż przy stacji metra Stokłosy, zaś nadzór merytoryczny nad programem zajęć sprawuje dr Bogdan Krauss.

TI Fitness jest pierwszą placówką w Polsce świadczącą oprócz tradycyjnego fitnessu profesjonalne treningi z zakresu przygotowania motorycznego. Trenerzy klubu, oprócz standardowych uprawnień umożliwiających pracę instruktora, posiadają unikalne kwalifikacje począwszy od tytułu doktora nauk o kulturze fizycznej, poprzez uprawnienia fizjoterapeutyczne a skończywszy na certyfikatach wiodących firm szkoleniowych na świecie.

Klub posiada doskonałą infrastrukturę – na 1100 m kw powierzchni mieszczą się dwie sale Fitness, sala treningu personalnego, sauna oraz siłownia wyposażona w sprzęt światowych liderów – Life Fitness oraz Keiser, a jego zespół w swej pracy kieruje się przede wszystkim jakością.

W przeciwieństwie do większości klubów fitness oferta TI Fitness skierowana jest również do młodzieży. Klub prowadzi szerokie spektrum zajęć począwszy od rehabilitacji a skończywszy na treningach przygotowania motorycznego młodych sportowców.  Z usług klubu korzysta między innymi Tomasz Dudek – „dziesiąta rakieta” europejskiego rankingu tenisowego ATP w kategorii do lat 14.