Zasady Rekrutacji

Rozpoczynamy rekrutację do klasy VII

Zasady Rekrutacji

Proces rekrutacji składa się z następujących elementów:

 • sprawdzian  ustny i pisemny z języka angielskiego
 • rozmowa kwalifikacyjna dotycząca zagadnień matematycznych i przyrodniczych
 • pod uwagę brane będą również oceny ze świadectwa ukończenia klasy V i oceny uzyskane przez ucznia na zakończenie I semestru kl VI 

Rodzice kandydatów powinni wypełnić i przesłać do szkoły Kwestionariusz osobowy (do pobrania na dole strony). Do Gimnazjum przyjęci zostaną kandydaci z najwyższymi wynikami. Szkoła zastrzega sobie prawo nie przyjęcia kandydatów nie spełniających wymagań wyjściowych.

EGZAMIN WSTĘPNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Kandydatów do szkoły zapraszamy na pisemny egzamin z języka angielskiego, który odbędzie się w siedzibie szkoły.

Część ustna egzaminu odbędzie się bezpośrednio po części pisemnej.

Zapisy na egzamin przyjmuje wicedyrektor Szkoły Katarzyna Krauze mailowo (dyrektor@gimnazjumjezykowe.pl) oraz telefonicznie pod numerem 698 308 162.

Opłata za egzamin wynosi 50 zł i należy uiścić ją w dniu egzaminu w sekretariacie szkoły.

Dziecko, które pomyślnie przejdzie proces rekrutacji może rozpocząć naukę w Gimnazjum po podpisaniu umowy oświatowej oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

Uczniom zainteresowanym zapisaniem się do naszej szkoły w trakcie roku szkolnego oferujemy możliwość uczestnictwa w tygodniowych zajęciach próbnych.

Egzamin z języka angielskiego – czego się spodziewać?

Od kandydatów do naszej szkoły oczekujemy znajomości języka na poziomie A1+/A2.
Uczniowie powinni znać i poprawnie stosować czasy Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple i Past Continuous, Future Simple i konstrukcję going to dla opisywania przyszłości oraz I okres warunkowy.

W sferze komunikacji kandydat powinien umieć:

 • porozumieć się w prostych sytuacjach komunikacyjnych wymagających bezpośredniej wymiany informacji na znane mu tematy
 • przedstawić się i podać ogólne informacje o sobie
 • opisać swoją rodzinę i przyjaciół
 • porozmawiać o zainteresowaniach, wakacjach, szkole i przedmiotach szkolnych, codziennych obowiązkach oraz formach spędzania czasu wolnego
 • opisać wygląd osób i przedmiotów, wygląd budynków i wyposażenie mieszkania
 • opisać pogodę charakterystyczną dla różnych pór roku oraz zmiany zachodzące w przyrodzie
 • porozmawiać o ulubionych dyscyplinach sportu
 • podróżach i ciekawych miejscach, które odwiedził
 • opowiedzieć o ulubionej książce lub filmie
 • uzasadnić, dlaczego chciałby uczyć się w gimnazjum językowym

Wymagane dokumenty do postępowania rekrutacyjnego:

 • Kopia świadectwa z klasy V
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy

Po zakończeniu Szkoły Podstawowej:

 • Świadectwo ukończenia szkoły
 • 2 zdjęcia do legitymacji podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem

Przejdź do zakładki opłaty