Zestaw podręczników szkolnych do klasy II

Lista podręczników do klasy II
Gimnazjum Językowego im. Mikołaja Kopernika
Rok 2016/2017

Język polski
M. Chmiel, P. Doroszewski, A. Grabarczyk, W. Herman, Z. Pomirska – „Słowa na czasie 2”
oraz
Joanna Kuchta „Zeszyt ćwiczeń – kształcenie językowe 2”; Nowa Era
nr dopuszczenia MEN 95/1,2/2015/z1

Matematyka
„Matematyka wokół nas” – Ewa Duvnjak i Ewa Kokiernak – Jurkiewicz; WSiP,
podręcznik + zbiór zadań (bez zeszytu ćwiczeń) – do klasy II
Może być nowe wydanie (w niebieskich okładkach z kołem karuzelowym)
lub stare wydanie (w pomarańczowych okładkach ze słonecznikiem). Wydania te różnią się tylko szatą graficzną i numeracją stron.

Geografia
„Puls Ziemi” część 2; Nowa Era plus ćwiczenia
Podręcznik może być z roku 2013 – wydanie czwarte.
Ćwiczenia – wydanie najnowsze.

Biologia
„Bliżej Biologii” podręcznik część 2 i 3 (w drugim semestrze); WSiP – bez ćwiczeń
Może być podręcznik w zielonych okładkach z 2010r. – wydanie drugie
lub w białych okładkach – wydanie trzecie.

Chemia
„Ciekawa chemia” podręcznik część 2 i 3 (w drugim semestrze); WSiP – bez ćwiczeń
Może być podręcznik w pomarańczowych okładkach z 2010r. – wydanie drugie
lub w białych okładkach – wydanie trzecie.

Fizyka
„Świat Fizyki” podręcznik część 2 i 3 (w drugim semestrze); Zamkor – bez ćwiczeń
Mogą być wydania od 2009 roku.

Historia
„Bliżej historii” do klasy II, WsiP – bez ćwiczeń

Wos
„Wiedza o społeczeństwie” gimnazjum WsiP; kontynuacja podręcznika z klasy I
Nr dopuszczenia MEN 229/1,2/2015/z1

Język angielski
Decyzja zapadnie we wrześniu

Język niemiecki
Decyzja zapadnie we wrześniu